Löpband: Omvandla hastighet och tempo

De flesta löpband anger hastigheten i km/h men som löpare vill du antagligen direkt veta vilket tempo det motsvarar. Vi gör det enkelt genom att presentera tabeller du kan använda när du tränar.

När man konverterar hastigheter från km/h till min/km är det viktigt att komma ihåg att km/h är en enhet för rörelsehastighet, medan min/km är en enhet för tid. Kilometer i timmen avger hur långt du kommer på en viss tidsenhet medan minuter per kilometer anger hur lång tid en viss sträcka tar att röra sig.

För att göra det enklare för dig att snabbt översätta hastighet till tempo har vi tagit fram jämförelsetabellen här nedanför som går från 1-22 km/h vilket är vanliga hastigheter på löpband. Du kan enkelt se vilket tempo det motsvarar i kolumnen intill:

Hastighet (km/h)Tempo (min/km)
160:00
230:00
320:00
415:00
512:00
610:00
78:30
87:30
96:30
106:00
115:30
125:00
134:37
144:17
154:00
163:45
173:32
183:20
193:09
203:00
212:51
222:44

Som du kan se i tabellen ovan, är hastigheten i km/h och tid i min/km motsatsen till varandra. Ju högre hastighet i km/h, desto lägre tid i min/km, och vice versa. Med hjälp av denna tabell kan du enkelt översätta hastigheter från km/h till min/km och vice versa.

Men om du vill springa i 4:30 tempo, vilken hastighet ska du då välja på löpbandet? Låt oss utgå från tempo istället och täcka de vanligaste motsvarigheterna i km/h.

Tempo (min/km)Hastighet (km/h)
7:008.6
6:508.8
6:409.0
6:309.2
6:209.5
6:109.7
6:0010
5:5010.3
5:4010.6
5:3010.9
5:2011.3
5:1011.6
5:0012
4:5012.4
4:4012.9
4:3013.3
4:2013.8
4:1014.4
4:0015
3:5015.5
3:4016.4
3:3017.1
3:2018
3:1018.9
3:0020

Nu kan du använda tabellen ovan för att omvandla de vanligaste hastigheterna som löpare stöter på. Vill du springa i 5:15-tempo så väljer du något mellan 5:10 och 5:20 så kommer du väldigt nära rätt tempo.

När du springer på löpband och börjar komma över hastigheten 12 km/h eller snabbare än tempot 5 min/km blir avsaknaden av luftmotstånd påtaglig. Du kan delvis kompensera för denna fördel genom att ge dig 1-2 % lutning på löpbandet.

Även om lutning inte ger samma fysiska motstånd som vind så får du en kompensation som gör att du inte blir lurad om du tränar inför ett lopp.

Tänk på att din träningsklocka kommer har svårt att uppskatta den exakta hastigheten som du springer på löpbandet. Även om du kalibrerar in rätt sträcka i slutet på passet så är det inte säkert det blir rätt nästa gång. Stegfrekvens, olika hastigheter och lutning påverkar rörelsemönstret mycket och eftersom GPS inte kan användas bör du räkna med att alltid kalibrera rätt sträcka när du tränat klart.

Lycka till med din träning och kom ihåg att göra det så roligt som möjligt på löpbandet.