Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Cardio.nu (”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in grundläggande kontaktinformation som namn, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller deltar i våra undersökningar.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan användas för:

  • Att sända nyhetsbrev och uppdateringar.
  • Att förbättra vår webbplats och tjänster.
  • Att svara på förfrågningar eller feedback.

4. Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi säljer, hyr eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock dela dina uppgifter med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats och utföra affärsfunktioner på våra vägnar, förutsatt att dessa parter håller dina uppgifter konfidentiella.

5. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig tillgång.

6. Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du rätt att:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
  • Invända mot behandlingen av dina uppgifter.
  • Begära begränsning av behandlingen.
  • Invända mot direktmarknadsföring.
  • Begära datamobilitet.

7. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och samla in anonym statistik om webbplatsanvändning. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår Cookiepolicy.

8. Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Nya versioner kommer att publiceras på vår webbplats.

9. Kontakt

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på .